Persoonsgegevens wijzigen

Mochten er veranderingen zijn in uw situatie zoals:

  • Verhuizing
  • Gewijzigde gezinssituatie
  • Overlijden van partner of een van de gezinsleden
  • Verandering van zorgverzekeraar
  • Ziekte al dan niet met veranderde medicatie
  • Ander belangrijke informatie

Wilt u ons dat dan melden, want de zorgverzekeraars doen dat niet aan tandartsen ( wel bij artsen of apothekers ). Dus als u denkt dat, dat automatisch gaat dan is dat niet zo. U kunt wijzigingen aan ons doorgeven via de receptie, telefonisch, bij uw eerste bezoek of per email info@tandartsmenzel.nl

 

Wijzigen patiëntgegevens

> printversie wijzigingsformulier (via inschrijfformulier)

> printversie gezondheidscheck

Mocht u veranderd zijn van zorgverzekeraar neem dan bij uw eerst volgende bezoek de zorgpas mee en mocht u veranderd zijn van medicatie neem dan een nieuwe medicijnlijst mee.